Miksi keskusta?

Miksi lähdin ehdokkaaksi kuntavaaleihin?

Toimin sosiaalifarmasian professorina Helsingin yliopistossa ja työni puolesta seuraan aktiivisesti yhteiskunnallista keskustelua (sekä kotimaista että kansainvälistä) ja osallistun siihen myös itse.

Kaikkein tutuinta minulle on terveys- ja lääkepolitiikka sekä koulutus- ja tutkimuspolitikka, joihin olen osallistunut työssäni aktiivisesti vuosikymmenten ajan. Olen ollut mukana luomassa potilas- ja lääkitysturvallisuuden käytäntöjä suomalaiseen terveydenhuoltoon. Tähän liittyen olen myös Suomen potilas- ja asiakasturvallisuusyhdityksen perustajajäsen.

Tunnen hyvin suomalaisen terveydenhuollon ja lääkehuollon toimintaa sekä keinoja, joilla toimintaa voidaan tehdä potilaskeskeisemmäksi ja turvallisemmaksi. Potilas- ja lääkitysturvallisuustyön kautta olen suuntautunut yhä enemmän iäkkäiden asioihin, koska suurimmat potilasturvallisuusriskit liittyvät heidän hoitoonsa. Parin vuoden takaisen ”hoivakotikriisin” seurauksena päätin lähteä itsekin mukaan politiikkaan ja ehdokkaaksi ensin eduskuntavaaleihin ja nyt kuntavaaleihin.

Aiheeseen liittyvä Kunnallisalan kehittämissäätiölle laatimamme ”lääkekaaosraportti”:

Hakoinen S, Laitinen-Parkkonen P, Airaksinen M: Lääkekaaoksen hallinta sote-muutoksessa: nykytila, haasteet ja ratkaisuehdotukset. Kunnallisalan kehittämissäätiö KAKS. Tutkimus 106/2017. https://kaks.fi/wp-content/uploads/2017/09/tutkimusjulkaisu_106_nettiin.pdf

Miksi valitsin ehdokkuuden Keskustan listalla, jolta on tunnetusti vaikea päästä läpi pääkaupunkiseudulla, kuten Vantaalla? 

Olen asunut Vantaan Rekolassa lähes 20 vuotta. Olen asunut myös vuoden Yhdysvalloissa työni vuoksi. Kotoisin olen maalaistalosta ja aloittanut urani porkkanapellolta. Olen ollut etuoikeutettu näkemään ja kokemaan, miten kaupunki ja maaseutu tarvitsevat monin tavoin toisiaan niin Suomessa, Tanskassa, Sveitsissä, USA:ssa, Australiassa kuin missä muualla tahansa.

Tutustuttuani Suomen eri puolueiden ohjelmiin oli omien arvojeni mukaista päätyä sitoutumattomaksi Keskustan ehdokkaaksi. Olen tyytyväinen valintaani, sillä Keskusta tukee tavallisten ihmisten elämää, myös yksityisyrittäjien ja pienyrittäjien. Keskusta haluaa säilyttää koko Suomen asuttuna. Puolueella on maalaisjärki tallella. Sitä tarvitaan täällä Vantaallakin päätöksenteossa, varsinkin nyt, jotta selvitään uuteen normaaliin koronakriisin jäljiltä.

Vaalilupaukseni

  1. Ihmiset ennen ratikkaa! Koronakriisi on vaikuttanut meidän kaikkien elämään ja elinolosuhteisiin. Olen sitoutunut tekemään töitä talouden tasapainottamiseksi. Se on perusta hyvinvoivalle Vantaalle ja vantaalaisille. Ihmiset ennen ratikkaa!
  2. Taloudellinen kasvu välineeksi vastuulliseen hyvinvointiin. Kaupungin kasvun tulee tapahtua ihmisten ehdoilla. Tähän kuuluu kohtuuhintainen asuminen, elinympäristöjen säilyttäminen luonnonmukaisina ja peruspalvelujen turvaaminen kaikenikäisille.
  3. Vantaa säilytettävä turvallisena paikkana elää, asua, tehdä töitä ja olla yrittäjänä. Me kaikki tarvitsemme yhteisöllisyyttä ja toistemme tukea. Kaupungin hallinnon tulee aktiivisesti edistää tätä. Se on parasta lääkettä syrjäytymisen ehkäisyyn.

Lisää ajatuksiani Vantaan kehittämisestä löydät seuraavista vaalikoneista:

YLEn vaalikone:

https://vaalikone.yle.fi/kuntavaalit2021/276/ehdokkaat/8668?lang=fi-FI

Helsingin Sanomien vaalikone:

https://www.vaalikone.fi/kunta2021/ehdokkaat/92/38736