Ikäihmisten asiat

IÄKKÄIDEN ASIAT KUNTOON SOTESSA

Viime päivinä on käyty taas paljon julkista keskustelua suomalaisen väestön ikääntymisestä ja miten hoito- ja hoivatarpeeseen pystyttäisiin vastaamaan.  Ongelmat ovat kaikkien tiedossa. Monelle ne ovat myös omakohtaisia joko itse koettuina tai lähiomaisen kautta koettuina. Nyt tarvittaisiin tekoja tilanteen korjaamiseksi. Työvoiman lisääminen ikääntyvien hoitoon ei ole keino, jolla tilanne voidaan yksistään ratkaista. Tarvitsemme aivan uudenlaista ajattelua siitä, miten ikääntyvän väestönosan hyvinvointia ja terveyttä voidaan ylläpitää ja miten hoito- ja hoivapalvelut tulisi järjestää silloin, kun niille on tarvetta. Viime vuosien hoivakotikriisi on osoittanut, että nykymallisella pirstaleisella toiminnalla saadaan aikaan suuret kustannukset, mutta vähän terveyttä ja elämänlaatua.       

On myös muistettava, että suuri osa iäkkäistä on hyväkuntoisia ja pystyvät monella tapaa olemaan osallisina yhteisössämme.  Me myös tarvitsemme heidän elämänkokemustaan ja osallisuuttaan. Emme aina näe sitä, kuinka paljon iäkkäät todellisuudessa tekevät esim. vapaaehtoistyötä lähipiirissään.  Tämän näkyväksi tekemiseen ja uusien osallistumisen mahdollisuuksien luomiseen tulisi kehittää keinoja. Näin voidaan lisätä hyvinvointia sekä iäkkäille että muille kuntalaisille. Tarvitaan aloitteentekijöitä ja koordinaattoreita uusille avauksille. 

Tärkeää on kuunnella iäkkäitä, heidän omaisiaan ja hoitajiaan, jotta saisimme kokonaisvaltaisen käsityksen siitä, mikä nykyjärjestelmässä mättää.  Vasta tällaisen kokonaisvaltaisen asiakaslähtöisen analyysin perusteella voidaan löytää uusia ratkaisuja. Meillä on kokemusta tällaisesta kehittämistyöstä lääkehoitojen toteutuksen osalta useilta paikkakunnilta. Kokemuksemme perusteella tarvitaan tehtävien uudelleen määrittelyä, osaamisen kehittämistä ja erilaisten jo käytössä olevien työvälineiden parempaa hyödyntämistä. Kaiken tämän taustalla on meidän jokaisen arvot, asenteet ja johtaminen.  Haastamme teitä jatkamaan keskustelua tästä tärkeästä, meitä monia koskettavasta aiheesta.

Sirkka-Liisa Kivelä, professori, Turun yliopisto/dosentti, Helsingin yliopisto

Marja Airaksinen, professori, Helsingin yliopisto